Vilkår

Følg Oss

Vi aksepterer alle bestillinger med følgende vilkår

Kortet Mitt er ikke ansvarlig for farge- og teksturvariasjoner som kan oppstå. Selv om vi anstrenger oss for å gjengi alle farger så nøyaktige som mulig kan fargene variere noe fra bildene. Dette grunnet lysforhold, kamera og skjerminnstillinger, Alle våre produkter er håndlaget så det kan oppstå små variasjoner fra produkt til produkt. Dette anses ikke som produksjonfeil.

Alle produktene ferdigstilles til en høy standard. På grunn av små delikate detaljer må alle produkter behandles med forsiktighet. Vær oppmerksom på at da produktene er håndlaget etter bestilling kan vi ikke tilby tilbakebetaling av uønsket produkt. Dersom er produkt ikke leveres i god stand på grunn av produksjonsfeil, kan produktet byttes i tilsvarende produkt. Vennligst kontakt oss på e-post hvis det er et problem med bestillingen din straks etter den er mottatt, og senest inne en uke.  Dersom produktet er skadet grunnet eksterne forhold kan ikke Kortet Mitt holdes ansvarlig. 

VIKTIG : Eventuelle reklamasjoner må gjøres skriftlig senest innen en uke etter levering.

Det er kundens ansvar og kontrollere teksten før produksjonen starter. Det vil si at teksten er sjekket for skrivefeil, feilstaving, gramatiske feil o.l. Dersom feil oppdages etter at teksten er godkjent vil det i utgangspunktet ikke være mulig å endre dette. Kortet Mitt er ikke ansvarlig for slike feil.

Etter teksten er kontrollert og bekreftet av kunden vil ikke Kortet Mitt være ansvarlige for eventuelle feil som ikke er rettet.

Arbeidet vil ikke starte før teksten er godkjent og depositum mottatt.
Depositum er 50% av bestillingen. Når dette er betalt starter produksjonen.
Resterende beløp faktureres når pakken sendes til deg. Pakken blir da sendt i postoppkrav.
Alternativt kan hele beløpet betales på forskudd, da slipper du gebyret som kommer med postoppkrav.

Dersom kunden ønsker en endring etter produksjonen har startet vil dette i utgangspunktet ikke være mulig. I dette tilfellet må allerede påløpte kostnader dekkes av kunden.

Bestillinger kan kanselleres så fremt produksjonen ikke har startet.

Dersom kunden ønsker og kansellere sin bestilling etter produksjonsstart vil påløpte kostnader faktureres og depositumet vil ikke returneres.

Leveringsdatoer er estimater. Ta kontakt dersom en bindende avtale er ønsket.


Alle design på dette nettstedet er copyright Kortet Mitt og må ikke kopieres eller reproduseres under noen omstendigheter.